Зошто треба да се тестирате?

start test
  • Составен е од познати и признати психолози.
  • Резултатите се многу попрецизни и порелевантни отколку кај повеќето тестови, бидејќи многу луѓе веќе ги имаат решавано истите.
  • Нуди детална споредба со резултатите на луѓето од другите европски држави
  • жнуди прецизна споредба со лица кои веќе се тестирале.
  • Ќе и помогнете на Вашата земја да победи на „Натпреваорт за најпамента држава во Европа“.

IQ на глобално ниво

iq Со започнувањето на тестот се согласувате на условите за користење на IQ Battle

Статистика

1. Велика Британија

118p

2. Холандија

115p

3. Германија

113p

4. Австрија

112,p

5. Италија

112,p

6. Шпанија

111p

7. Бугарија

110p

8. Словачка

109p

9. Полска

108,p

10. Чешка

108,p

11. Романија

108,p

12. Турција

107p

13. Ирска

105,p

14. Србија

105,p

15. Украина

105,p

16. Унгарија

103p

17. Русија

102p