Uslovi i odredbe za iqbattle.eu, iqbattle.eu/uk i bilo koje iqbattle usluge.

Ovi komercijalni uslovi uređuju komercijalni odnos između vlasnika IQBattle.eu i korisnika IQBattle-a, za sve zemlje u kojima je dostupna usluga.


Vlasnik IQBATTLE.EU (kojeg ćemo ubuduće u tekstu da nazivamo "administrator"), administrira internetski projekat IQBattle.eu (koji ćemo ubuduće u tekstu da nazivamo IQBattle)
u kojem posetioci stranice (koje ćemo ubuduće u tekstu da nazivamo "korisnici") mogu da saznaju svoj IQ i IQ svoje zemlje i da ga uporede sa učesnicima iz drugih zemlja.

Definicije:
IQ = koeficijent inteligencije, kako je definisano trenutno prihvaćenim medicinskim radovima.
Test = par problem-odgovor gde je rešenje samo jedno od ponuđenih.
Ažurirana verzija testa je na www.iqbattle.eu/en/ i može da bude ažurirana bez obavesti.
Ažurirana verzija ovih uslova je na www.iqbattle.eu/en/terms.php i može isto da bude promenjena bez prethodnog obaveštenja, sa svim promenama koje stupaju na snagu sa ažuriranjem dokumenta.

2. Prava i obveze učesnika:

Administrator:

* Ima pravo da kontaktira korisnika u svakom času, koristeći bilo koji način i iz bilo kog razloga.
* Ima pravo da ponudi prilagođene uslove jednom ili više korisnika IQ Battle.
* Ima pravo da suspenduje bilo kojeg korisnika bez razloga u svakom času.

Korisnik:

* Ima pravo da se obrati administratoru.
* Ima pravo da prekine korišćenje IQ Battle bez ikakvog datog razloga.
* Ima na obavezu poštivanje IQ Battle uslova koji su na snazi u bilo koje vreme.
* Nakon korišćenja, korisnik ima pravo da dobije rezultat (tj. IQ iznos).
* U slučaju da je pristup njegovom rezultatu blokiran ili odbijen, ima pravo da se obrati administratoru i da zatraži da reši problem, ali nema pravo da zahteva finansijsku nadoknadu.
* Dajući svoje lične podatke, korisnik omogućava administratoru da ih unese u bazu podataka i koristi za promovisanje testa.
* Administrator garantuje da bilo koji lični podaci neće biti prodati i da će biti uklonjeni iz sistema po zahtevu korisnika.
* Korisnik prihvata ove termine i uslove pokretanjem testa.


4. Odgovornosti administratora i korisnika

I administrator i korisnici su odgovorni samo za događaje i situacije na koje mogu da utiču svojim akcijama.

Administrator:

* je odgovoran za dobro funkcionisanje IQBattle.eu
* nije odgovoran za platežnu sposobnost korisnika

5. Platni sistemi

Platni je sistem zasnovan na SMS-u. Cenu i vrstu plaćanja (MT, MO) određuje zemlja iz koje je korisnik. Ako korisnik šalje SMS sa mobilne mreže izvan zemlje, preuzima rizik da ne dobije pristupni kod za svoje rezultate.
Troškovi usluge za iqbattle.eu: 3 evra + PDV, osim ako nije naglašeno drugačije za zemlju korisnika

6. Zaštita ličnih podataka, autorskih prava

Administrator zadržava pravo da sprovede analizu ponašanja korisnika koji su uključeni u IQ Bitku i da komunicira podatke trećoj strani, isključivo kao skup podataka preko kojih se ne može pratiti unazad do bilo koje konkretne osobe.

7. Podrška


Kontakt za tehnička pitanja:
E-mail: support@iqbattle.eu

Pregledan i objavljen 25. novembra 2010.
Ovi uslovi se primenjuju od 25. novembra 2010.
Objavio IQBATTLE.EU (c) 2010-2011