Condiţii pentru utilizarea IQBattle.eu şi a versiunilor localizate ale serviciilor IQBattle.eu (testului IQBattle) (ro)

Aceste condiţii comerciale reglementează relaţia dintre Administratorul IQBattle.eu (şi domeniile specifice pe ţara ale IQBattle) şi Utilizatorul IQBattle 
(plus subsite-urile specifice fiecărei ţări).

1. Definiţii

Proprietarul site-ului IQBATTLE.EU (denumit de acum înainte "Administrator"), administrează proiectul Internet IQBattle.eu (denumit de acum înainte "IQBattle"), 
în care vizitatorii (denumiţi de acum înainte "Utilizatori") 
pot afla IQ-ul lor şi IQ-ul ţării lor şi compara cu IQ-ul participanţilor din alte ţări si IQ-ul ţării respective.
Definiţii principale:
IQ = Coeficient de inteligenţă (vezi definiția din manualele medicale larg acceptate)
Test = combinaţia problemă - tipurile posibile de răspunsuri, unde soluţia logică cea mai corectă este numai una singură. Testul masoara strict inteligenta naturală, 
respectiv recunoaşterea modelelor.
Condiţii de utilizare a serviciilor iqbattle.eu (denumit de acum înainte "testul IQBattle" sau IQBattle) = condiţii care reglementează drepturile şi obligaţiile 
subiecţilor participanţi la IQBattle (Administrator şi Utilizatori). 
Versiunea actualizată a testului IQBattle se află la URL-ul iqbattle.eu/ro/
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile utilizării testului IQBattle, publicate la iqbattle.ro/terms.php, iar modificarea intră în vigoare 
la data publicării acesteia pe situl web mai sus menţionat.
Administrator = un subiect care se ocupă de întreţinerea serverului şi aplicaţiilor necesare furnizării serviciilor IQBattle
Utilizator = vizitator care completează un test.

2. Drepturi şi obligaţii ale subiecţilor participanţi

Administrator:

    * Are dreptul de a contacta Utilizatorul în orice moment, în orice mod şi privind orice problemă
    * Are dreptul de a acorda conditii speciale anumitor utilizatori.
    * Are dreptul de a suspenda orice Utilizator fără obligaţia furnizării unei motivaţii

Utilizator:

    * Are dreptul de a contacta Administratorul IQBattle
    * Are dreptul de a anunţa terminarea operării în IQBattle fără a avea obligaţia furnizării unei motivaţii
    * Are obligaţia de a se conforma condiţiilor testului IQBattle în vigoare
    * După efectuarea plăţii, utilizatorul are dreptul de a afla rezultatul, respectiv scorul său IQ. 
    * În cazul în care accesul la rezultat ii este blocat sau interzis are dreptul de a contacta Administratorul şi a solicita rezolvarea situaţiei, neavând în schimb dreptul
      de a solicita o despăgubire financiară.
    * Prin furnizarea datelor personale, Utilizatorul permite administratorului să introducă datele sale personale în baza de date şi a le folosi pentru a promova testul.
    * Administratorul garantează că datele personale nu vor fi vândute unei terţe părţi în niciun mod şi că vor fi eliminate din baza de date la cererea utilizatorului. 
    * Utilizatorul acceptă aceste condiţii prin începerea testului.

3. Participarea subiecţilor individuali la IQBattle

Administrator:

    * Controlează conformitatea testului IQBattle dar nu suportă consecinţele unui eventual eşec.

Utilizator :
    * începe participarea la IQBattle prin completarea testului
    * poate termina participarea sa la IQBattle în orice moment

4. Responsabilitatea subiecţilor individuali

Subiecţii participanţi la IQBattle sunt responsabili doar de situaţiile care depind de acțiunile lor.
Administrator:

    * este responsabil de conformitatea testului IQBattle
    * nu este responsabil de capacitatea Utilizatorului de a plăti

5. Sisteme de plată

Sistemul de platã este bazat pe SMS-uri. Preţul si tipul taxării (MT, MO) sunt determinate de ţara în care se află utilizatorul.
În cazul in care Utilizatorul trimite un SMS dintr-o locaţie diferita de ţara în care este înregistrat la un operator de telefonie mobila, el îşi asumă riscul
de a nu avea acces la rezultate.
iqbattle.eu/ro: 3 euro + TVA in vigoare la data trimiterii SMS-ului

6. Asistenţă.

Contact pentru probleme tehnice:
Email: support@iqbattle.eu

Revizuit şi publicat 25 noiembrie 2010
Aceste condiţii intră vigoare la data de 25 noiembrie 2010.
Publicat de IQBATTLE.EU (c) 2010-2011