Όροι και συνθήκες για το iqbattle.eu, iqbattle.eu/uk και οποιαδήποτε υπηρεσία του iqbattle.

Αυτοί οι εμπορικοί όροι και συνθήκες ρυθμίζουν την εμπορική σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη του IQBattle.eu και του χρήστη IQBattle, για όλες τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.’
‘Ο ιδιοκτήτης του IQBATTLE.EU (ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «διαχειριστής»), διαχειρίζεται το διαδικτυακό πρότζεκτ IQBattle.eu (το οποίο από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως IQBattle) στο οποίο οι επισκέπτες της ιστοσελίδας (οι οποίοι από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «χρήστες») μπορούν να βρουν το δείκτη νοημοσύνης τους και αυτόν της χώρας τους και να το συγκρίνουν με συμμετέχοντες από άλλες χώρες.
Definitons:
Ορισμοί:
IQ = Δείκτης Νοημοσύνης, όπως ορίζεται από τα επί του παρόντος αποδεκτά ιατρικά έγγραφα.
Τεστ = ένα ζεύγος πρόβλημα-απάντηση όπου η λύση είναι μία από τις παρεχόμενες.
Η ενημερωμένη εκδοχή του τεστ βρίσκεται στο www.iqbattle.eu/en και μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Η ενημερωμένη εκδοχή αυτών των όρων βρίσκεται στο www.iqbattle.eu/en/terms.php και μπορεί επίσης να μεταβληθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με όποιες αλλαγές να επηρεάζουν την ενημέρωση του εγγράφου.’
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων:
Ο διαχειριστής:
* Έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε λόγο.
*Έχει το δικαίωμα να προσφέρει τροποποιημένους όρους σε ένα ή περισσότερους χρήστες του IQBattle.
*Έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε χρήστη χωρίς λόγο και οποιαδήποτε στιγμή.
Ο χρήστης:
*Έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή
*Έχει το δικαίωμα να σταματήσει να χρησιμοποιεί το IQBattle χωρίς να δώσει αιτιολογία.
*Υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις συνθήκες του IQBattle που βρίσκονται σε ισχύ την οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.
*Μετά την πληρωμή, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να πάρει το αποτέλεσμα (π.χ. το σκορ του στο τεστ νοημοσύνης)
*Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο αποτέλεσμα του έχει μπλοκαριστεί ή αρνηθεί, έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το διαχειριστή και να του ζητήσει να επιληφθεί του ζητήματος, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει χρηματική αποζημίωση.
*Με την παροχή των προσωπικών του πληροφοριών, ο χρήστης επιτρέπει στον διαχειριστή να τις καταχωρήσει σε μία βάση δεδομένων και να τις χρησιμοποιήσει για να προωθήσει το τεστ.
*Ο διαχειριστής εγγυάται ότι όποια προσωπικά δεδομένα του χρήστη δε θα πωληθούν και θα απομακρυνθούν από το σύστημα μετά από αίτημα του χρήστη.
*Ο χρήστης δέχεται αυτούς τους όρους και τις συνθήκες ξεκινώντας αυτό το τεστ.
4. Ευθύνες των επιμέρους ατόμων
Και ο διαχειριστής αλλά και ο χρήστης είναι υπεύθυνοι μόνο για τα γεγονότα και τις καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν από τις δικές τους πράξεις.
Ο διαχειριστής:
*είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του IQBattle.eu
*δεν είναι υπεύθυνος για την δυνατότητα του χρήστη να πληρώσει
5. Τρόποι πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής γίνονται μέσω γραπτών μηνυμάτων. Η τιμή και το είδος πληρωμής (ΜΤ, ΜΟ) καθορίζονται από τη χώρα στην οποία κατοικεί ο χρήστης. Εάν ο χρήστης στείλει γραπτό μήνυμα από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός της χώρας αναλαμβάνει το ρίσκο να μην λάβει το κωδικό πρόσβασης για τα αποτελέσματα του. Το κόστος της υπηρεσίας για το iqbattle.eu: 3 ευρώ + ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα του χρήστη
6. Προστασία προσωπικών δεδομένων, πνευματικά δικαιώματα
Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών που εμπλέκονται στο IQBattle και να τους φέρει σε επικοινωνία με τρίτους, αποκλειστικά ως σύνολο δεδομένων από το οποίο δε μπορεί να ανιχνευθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.
7. Υποστήριξη
Επικοινωνήστε για τεχνικά ζητήματα:
Ηλεκτρονική διεύθυνση: support@iqbattle.eu
Επανελέγχθηκε και δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου 2010
Αυτοί οι όροι ισχύουν από τις 25 Νοεμβρίου 2010.
Δημοσιεύτηκε από το IQBATTLE>EU © 2010-2011