Общи правила на iqbattle.eu, iqbattle.eu/bg и всички други услуги на iqbattle.

Тези търговски условия и допълнителни правила уреждат взаимоотношенията между собственика на IQBattle.eu и потребителя на IQBattle, за всички страни, в които услугата е достъпна.

Собственикът на IQBATTLE.EU (наричан за кратко "администратор"), администрира интернет проекта IQBattle.eu (наричан за кратко IQBattle), в който посетителите на сайта (наричани за кратко "потребители") могат да установят своя коефициент на интелигентност и коефициентът на страната им и да я сравнят с тези на участници от други страни.

Определения:
IQ = коефициент на интелигентност, както е определен от понастоящем приетите медицински документи.
Тест = Тип задача-решение, когато решението е само едно от предвидените такива.
Най-обновената версия на теста се намира на адрес: www.iqbattle.eu/en/ и може да бъде обновявана без предизвестие.

Най-обновената версия на тези условия е на www.iqbattle.eu/en/terms.php и също може да бъде променяна без предупреждение, с всички промени, които влизат в сила след актуализацията на документа.

2. Права и задължения на участниците:

Администратор:

* Има право да се свърже с потребителя по всяко време, като се използват всички средства и без да се посочва причина.

* Има право да предлага специфични условия на един или повече IQBattle потребители
* Има право да отстрани всеки потребител без причина и по всяко време.


Потребител:

* Има право да се обърне към Администратора
* Има право да прекрати използването на IQBattle, без да посочва причина.
* Има задължението да знае за условията на IQBattle, които са в сила във всеки даден момент.
* След като заплати, потребителят има право да получи резултата (тоест своя IQ резултат).
* В случай, че достъпът до неговия резултат е блокиран или отказан, той има право да се свържете с администраторите и да го помоли да решят проблема, но той няма право да поиска
парично обезщетение
* Давайки личната си информация, потребителят позволява на администратора да бъдат вписани в база данни и използвани за рекламиране на теста.
* Администраторът гарантира, че личните потребителски данни няма да бъдат продавани и че ще бъдат премахнати от системата при поискване от потребителя.
* Потребителят приема тези условия и изисквания със започване на теста.

4. Отговорност на отделните лица:

Както администраторът, така и потребителите, са отговорни само за събития и ситуации, които могат да се повлияят от собствените им действия.

Администратор:

* Отговаря за изправността на IQBattle.eu
* Не носи отговорност за платежоспособността на потребителя

5. Разплащателни системи
Разплащателната система е SMS-базирана. Цената и начинът плащане (MT, MO) се определят от държавата, в която пребивава потребителя. Ако потребителят изпраща SMS от мобилна мрежа извън страната, той поема риска ако не бъде получен код за достъп до резултатите .
цена за услугата iqbattle.eu: 3 евро + ДДС, освен ако не е предвидено друго за страната на потребителя.
6.Защита на личните сведения, авторски права

Администраторът си запазва правото да извърши анализ на поведението на потребителите, участващи в теста на IQBattle, и съобщаването им само като съвкупност от данни на 3-та страна, без те да могат да бъдат проследени обратно до отделен човек.

7. Поддръжка


Контакт по технически въпроси:
Email: support@iqbattle.eu

Прегледани и публикувани на 25-ти Ноември 2010 година
Тези условия са в сила от 25 ноември 2010 година.
Публикувано от IQBATTLE.EU 2010-2011